google photos

  1. adiazudin

    Panduan pengurusan dan perkongsian foto

    Pengurusan foto yang baik amat penting supaya memudahkan kita untuk mencari foto yang dikehendaki, menjimatkan penggunaan storan dalaman telefon serta dapat melakukan perkongsian dengan efisien. Saya menulis panduan berikut yang dipecahkan kepada 3 bahagian: Bahagian 1: Pengurusan Foto di Dalam...
Top