3d visualisers

  1. S

    Wanted Membuat 3d rendering dan modeling untuk 3d perspektif akitek

    Kami merupakan kumpulan berkemahiran dalam bidang 3d ilustrasi akitek, termasuklah berkaitan kerja modeling, rendering dan 3d animasi, iaitu perkara yang berkaitan dalam kerja-kerja akitek , Jika ada antara syarikat atau individu yang berminat untuk mengupah Kami dengan projek berkaitan sila...
  2. S

    Wanted Membuat rendering & modeling 3d perspektif arkitek

    Kami merupakan kumpulan berkemahiran dalam bidang 3d ilustrasi akitek, termasuklah berkaitan kerja modeling, rendering dan 3d animasi, iaitu perkara yang berkaitan dalam kerja-kerja akitek , Jika ada antara syarikat atau individu yang berminat untuk mengupah Kami dengan projek berkaitan sila...
Top