Search results

  1. M

    salam. slamat berpuasa. baru join just now. anyway, I'm mazam. penternak/pekebun. kecilan velum...

    salam. slamat berpuasa. baru join just now. anyway, I'm mazam. penternak/pekebun. kecilan velum berjaya. selamet kenalan.
  2. M

    Sharing tentang startup company.

    agriculture. sisa dapur/sisa makanan percuma. ....End Product - baja/makanan ternakan. fikir fikir ada jawab.
Top