Recent content by melomelon

  1. M

    Mystery shopper needed RM40/visit

    syarikat: CRCG kerja: Mystery Shopper salam, "Mystery shopper" merupakan satu teknik evaluasi yang telah lama dipraktikkan untuk mengukur produk dan servis yang diberikan oleh sesebuah syarikat yang diterima dan dirasai oleh pelanggan. Kami memerlukan anda untuk berlakon menjadi pelanggan...
Top