mazamazam's latest activity

  • M
    mazamazam left a message on Jurianah binti sebin's profile.
    salam. slamat berpuasa. baru join just now. anyway, I'm mazam. penternak/pekebun. kecilan velum berjaya. selamet kenalan.
  • M
    agriculture. sisa dapur/sisa makanan percuma. ....End Product - baja/makanan ternakan. fikir fikir ada jawab.
Top