Perniagaan Offline / Konvensional

Ruangan perbincangan untuk usahawan-usahawan konvensional yang menjalankan perniagaan secara offline.
Normal Threads
Top